+36-20-9233930 info@moonlighthunting.eu

Vadászengedély ára Magyarországon

október 7, 2020

Vadászengedély, Vadászvizsga! Hogyan legyél vadász? Vadászengedély ára! 

 

Mik a vadászvizsga feltételei? Mik szükségesek ahhoz, hogy vadászengedéllyel, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezzen egy vadász? Milyen költségek várhatók, milyen űrlapokat kell kitölteni?  Mit kell tudni és minek kell megfelelni? Bízunk benne mindenre választ kap! 

Vadászvizsga feltételei:

 • vadászvizsgát magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és nem magyar állampolgár tehet, aki 17 életévét betöltötte.

Vadászvizsgát tenni az Országos Magyar Vadászkamara bármely területi szervénél lehet, lakhelytől függetlenül.

 

 • vadászvizsga  20 000 Ft.

Feltétel? Engedéllyel rendelkező tanfolyamszervező által szervezett tanfolyamán való részvétel igazolása, ami nem régebbi 2 évnél.

Vadászvizsga két részre bontható, gyakorlati és elméleti vizsgarészre.

Gyakorlati vizsga: sörétes és golyós vadászfegyver biztonságos kezelésének készségszint elsajátítását ellenőrzi.

Elméleti vizsga: 50 kérdést tartalmazó tesztlapokat kell kitölteni, 40 kérdésre kell hibátlanul válaszolni. 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírni a megfelelő jogszabályi vonatkozásokkal együtt, legalább 9 kérdést hibátlanul kell tudni.

Továbbá faj és trófeaismeret felmérése, ahol 15 darab vetített képet vagy fényképet kell megtekinteni.

Szóbeli vizsgán, 5 kérdést tartalmazó tételt kell húznia a vizsgázónak.

vadászvizsga

No, de mi előzi meg a vizsgát magát? Mi a menete, hogy eljussunk a vizsgáig?

A tanfolyam teljes időtartama 100 óra.

 • Elméleti foglalkozás
  • 70 óra időtartam
  • témakörök:
   • vadászat gyakorlásának személy és tárgyi feltételei;
   • fegyverismerettel, ballisztikával valamint vadászlőfegyverrel biztonságos kezelésének és megfelelő szintű lőkészség elsajátításával kapcsolatos témák;
   • balesetvédelem, lőtt sérülések ellátása és elsősegélynyújtás; az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségek megismerése, a lőtt vadhús felhasználásával és higiéniájával kapcsolatos tudnivalók;
   • a vadászható emlősök és madárfajokkal, a velük összetéveszthető védett fajokkal való megismerkedés;
   • vadászati módokkal, eszközök és vadászkutyafajták használata;
   • a vadgazdálkodás;
   • a vadgazdálkodási berendezések;
   • trófeabírálat;
   • természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezések, illetve gyakorlati feladatai;
   • vadászati hagyományok, kultúrája;
   • vadászati igazgatás rendszere, hazai és nemzetközi szervezetek a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseivel;
   • jogszabálysértések szankciórendszerével kapcsolati elméleti ismeretek.

Vadászvizsga szabályai és rendje:

 • vadászvizsgára jelentkezni az OMVK bármely területi szervezeténél lehet.
 • vizsgadíj befizetése után térítésmentesen tájékoztatót kell rendelkezésre bocsátani, ami tartalmazza a vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat, valamit, a szóbeli tételsort és egy tesztmintát.
 • a vadvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni.
 • nem kell vadászvizsgát tenni, aki annak, aki 79/2004.(V.4.) FVM rendelet 8. számú melléklete szerinti felsőfokú vadgazdálkodási, vagy iskolarendszerű képzésben szerzett középfokú vadgazdálkodási képzettséggel rendelkezik. A fegyverismeretre és –használatra vonatkozó gyakorlati és elméleti vizsgarész letétele alól viszont nem mentesül.
 • a vadászvizsgadíjat jelentkezéskor a vadászkamara területi szervezeténél készpénzben vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni. A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsganapon történő vizsgázásra jogosít. Ha a vizsgázó önhibáján kívül nem tud a vizsgán megjelenni és ezt hitelt érdemlően igazolni is tudja, akkor a befizetett vizsga nem úszik el, hanem hat hónapon belül újra kitűzhető. Amennyiben kiegészítő vizsgáról van szó (ragadozó madárra való vadászatra, vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga esetén az elmulasztott vizsga időpontját követő, soron következő vizsgára át kell tenni.
lőfegyvertartási engedély
Duck shooting
 • Gyakorlati foglalkozás

  • 30 óra időtartam;
  • maximális csoportlétszám 30 fő;
  • témakörei: 2 órás elsősegélynyújtás (lőtt sérülések ellátása, vérzéscsillapítás, újraélesztés);
  • gyakorlati lővizsga előtti kötelező lőgyakorlat;
  • igazolt részvétel egy apróvadas és egy nagyvadas jellegű vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezéseinek komplex bemutatóján, ahol a vadászat különböző módjainak természetbeni modellezett bemutatása is megtörténik.

A leendő vadász ismeretek gyűjt fegyverismeretről, ballisztikáról, vadbetegségekről, védett fajok védelméről, vadgazdálkodásba nyerhet betekintést, trófeabírálat, vadászati kultúra, vadászati hagyományok, vadászati jogi kérdésekbe nyer betekintést a leendő vadász.

Lővizsga

 • golyós fegyver kezelése és a lövés

A feladatot a hatályos jogszabály szerint nagyvad elejtésére alkalmas, tolózáras, távcsöves, gyorsítóval ellátott, tárazható golyós lőfegyverrel kell végrehajtani. A vizsgázó a lövés során a fegyvert ülő helyzetben támaszthatja.

 1. feladat Vegye el a fegyverállványról a fegyvert.
 2. feladat Ellenőrizze, nincs-e idegen anyag a fegyver csövében.
 3. feladat Válassza ki a fegyverhez illő lőszert.
 4. feladat Foglalja el a lőállást.
 5. feladat Használja a gyorsítót a fegyveren, majd fesztelenítse azt.
 6. feladat Töltse meg a fegyvert és biztosítsa.
 7. feladat Lőjön
  1. Lőfeladat: 50 m-re, a Nemzetközi Sportlövő Szövetség szabályzatában rögzített 50 m-es Pontlövő Pisztoly Céltáblára.
  2. 1 próbalövést követően 3 értékelt lövéssel 21 köregységet teljesítsen.
 8. feladat Helyezze vissza a fegyvert az állványra.

 

Sörétes fegyver kezelése és a lövés

 1. feladat Vegye el a fegyverállványról a fegyvert.
 2. feladat Szedje szét és rakja össze a billenő csövű sörétes fegyvert.
 3. feladat Válassza ki a fegyverhez a megfelelő lőszert.
 4. feladat Lőjön.

A vizsgázó 15 korongra lő az alábbi lőállásokról, és legalább 6 találatot kell elérnie, A vizsgázó minden korongra egy lövést adhat le. A fegyverbe csak dublék esetén tehető 2 db lőszer.

 1. feladat Helyezze vissza a fegyvert az állványra.
Kirgizisztáni vadászat

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati rész a vadászatra betanított ragadozó madár munkájának bemutatásából áll. A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára jelentkezőknek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/91998.(I.23.) Korm. rendeletben előírt, ragadozó madárral való vadászatra jogosító természetvédelmi vizsgával kell rendelkezniük.

A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni. A vizsga előtt a madarat gyűrűszáma vagy chip azonosító alapján azonosítani kell.

A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára olyan terepet kell kijelölni, ahol a magas röptű és az alacsony röptű madarak is akadálytalanul repülhetnek.

Az anyagiak azért a fegyver árával, vizsgadíjakkal, fegyverszekrénnyel, egyéb eszközökkel, tagsági díjakkal együtt igen komolyak, egymillió forintra is rúghatnak fegyvertől és vadásztársaságtól függően.

Vadászat Kirgizisztánban
Argentína vadászati csomagok

Vadászati célú lőfegyvertartási engedély megszerzésének menete

 1. Jelentkezzen a megyei vadászkamaránál vadászvizsgára! A vizsga három főrészre osztható: a) elméleti vizsga teszttel szóbelivel b) hatósági fegyvervizsga c) gyakorlati lövészeti vizsga, melyet az elméleti rész előtt meg kell csinálni. A lövészeti vizsga koronglövésből és puskás céllövészetből áll. A vadászvizsga keretében tett hatósági fegyvervizsga csak a hosszú lőfegyveres részt fedi, vagyis maroklőfegyverre a vadászvizsga keretében vizsgázni nem lehet.
 2. Szerezze meg a fegyvertartáshoz szükséges pszichológiai alkalmasság igazolását!
 3. Szerezzen lőfegyvertartáshoz szükséges II. csoportos egészségügyi alkalmassági igazolást! Ez az igazolás 5 évre érvényes.
 4. Váltsa ki az éves vadászjegyet, melynek ára 10000 Ft, ehhez hozzájön 4000 Ft kamarai tagsági díj és 1000 Ft biztosítás.
 5. Alakítsa ki a lőfegyver tárolóhelyet! (vonatkozó szabályok: 253/2004 kormányrendelet 42. §)
 6. Adjon be engedélykérelmet a lakhelye szerinti igazgatásrendészeten!
 7. Az engedélykérelemhez csatolja/mutassa be a
  1. kérelem formanyomtatványát kitöltve
  2. személyi igazolvány és lakcímkártyája másolatát (mindkét oldal)
  3. vadászvizsgája oklevelének másolatát
  4. vadászjegyének másolatát
  5. pszichológiai alkalmassági igazolását
  6. csoportos egészségügyi alkalmasságának igazolását
 8. Töltse ki és adja fel a postákon elérhető hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelmet, mellyel bizonyítja, hogy nem szerepel a szabálysértési eljárási adatbázisban. A dokumentum kitöltése előtt egyeztessen a helyi igazgatásrendészettel a hiánytalan kitöltés végett. Ezen adatok beszerzésével megbízhatja az igazgatásrendészetet is a jogszabály szerint. Ez intézhető ügyfélkapun keresztül is.
 9. A hatóság 30 nap alatt bírálja el a kérelmet, mely határidő egyszer 30 nappal meghosszabbítható. Az engedélyezési eljárásban ellenőrzik a tárolóhelyet.
 10. Pozitív elbírálás esetén határozatot kap, mely alapján megvásárolhatja első lőfegyverét. A vásárlás után 8 napon belül be kell mutatni a fegyvert a helyi igrenden, ahol kitöltik fegyvertartási engedélyét.

 

Megjegyzések:

Vadászfegyver tartási engedéllyel csak olyan B, C, D kategóriájú lőfegyver tartható, mely fel van sorolva a vadászatra jogszerűen használható eszközök között. Nem tartható vadász célú engedély alapján rövid lőfegyver (maroklőfegyver), öntöltő golyós puska, olyan öntöltő sörétes fegyver, melynek tára nincs 2 lőszer kapacitásra redukálva. A tartható fegyverek száma nincs korlátozva.

A vadászati engedélyek kiadásának törvényi szabályozása:

Vtv. 62. §

(1) A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy kérelemre akkor kaphat vadászati engedélyt, ha nem áll vadászati engedélyt visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá rendelkezik:

 1.  a) bérvadászati szerződéssel vagy vendégvadászati meghívással;
 2.  b) vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár behozatali engedéllyel, vagy
 3.  c) állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár tartási engedéllyel, továbbá
 4.  d) a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással.

(2) A vadászati engedélyt a kamara akkor állítja ki, ha a kérelmező az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti igazolásokat előzetesen bemutatja.

Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati engedély iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei Kamarához.

A lapot kitöltve személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a megyei Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a bérvadászati szerződést, vagy meghívólevelet, illetve amennyiben vadászatszervező az igénylő, akkor a vadászatra jogosulttal megkötött szerződést is.

 Amennyiben a vadászati engedély elvész, annak pótlását ugyancsak az OMVK megyei Területi Szervezeténél igényelheti a kérelmező. Ha nem áll rendelkezésre rendőrségi jegyzőkönyv, az eljárási díj 5000 forint. További részletek az alábbi, szükséges nyomtatványban.

A vadászati engedélyek díjai 2017. március 1-jétől:

 • 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft
 • éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft

Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai:

 • 1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft
 • 6- 12 hónapra: 6000 Ft

Amennyiben a kérelmező a kiváltott vadászati engedélyt nem személyesen, hanem postai úton kívánja átvenni, úgy ezért a Vadászkamara postai szolgáltatási díjat számol fel az igénylőnek:

 • 1-14 db- ig 1000 Ft-ot,
 • 15 db felett 1500 Ft-ot.